ผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

1. ชื่อ ด.ญ.อุมาพร   แต้มคู  เกิด  20/08/40  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนทุ่งคาวิทยา

บ้านเลขที่ 171 หมู่ 10   ตำบล แม่สุก   อำเภอ แจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง

อุปนิสัย   ตลก  นิสัยดี

คติประจำใจ   ความพยายามครั้งที่100 ดีกว่าท้อถอยที่จะทำ

2. ชื่อ ด.ญ.ชุติมน   อภิวัฒน์  เกิด  06/11/40  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนทุ่งคาวิทยา

บ้านเลขที่ 33 หมู่ 4  ตำบล แม่สุก   อำเภอ แจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง

อุปนิสัย   น่ารัก ร่าเริง อารมณ์ดี

คติประจำใจ   อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ

3. ชื่อ ด.ญ.วิภวานี   แต้มดื่ม  เกิด  11/02/41  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนทุ่งคาวิทยา

บ้านเลขที่ 110  หมู่ 5    ตำบล แม่สุก   อำเภอ แจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง

อุปนิสัยร   ร่าเริง  แจ่มใส  เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

คติประจำใจ   อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

Advertisements